LIVE

Aktiviti terkini |31 Januari 2021

Tempat Aktiviti:
Youtube Channel

Tujuan :
• Memberi kelebihan kepada usahawan Pusat Internet untuk belajar tentang pemasaran digital.
• Mambantu Usahawan PIK Kuala Kejir mendapatkan ilmu.
• Memperkenal kan pelbagai platform digital yang boleh diguna pakai untuk strategi pemasaran.

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti :
• Asas digital marketing.
• Copywriting.
• Schedule facebook shop.

Kelebihan Aktiviti :
• Usahawan mendapat ilmu dalam bidang pemasaran digital serta staff pusat internet juga dapat memanfaat kan ilmu untuk usahawan lain di Pi nanti.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :